Kommunalsjef Sverre Rudjord i Ringsaker har på få dager skaffet seg en stor reservestyrke, som kan settes inn i helse- og omsorgstjenestene under koronaepidemien. 

Foto: Jo Kjetil Heggelund, Hamar Arbeiderblad.

Fikk 50 nye helsearbeidere i løpet av en helg

Ringsaker kommune fikk plutselig 50 nye sykepleiere og helsefagarbeidere som vil bidra under koronakrisen.     

«Har du helsefaglig bakgrunn og lyst til å bidra? Som følge av koronaviruset har vi behov for flere hender i helse og omsorg.» 

Ringsaker etterlyste sist fredag innbyggere med helsefaglig utdanning som ikke er i jobb. I annonsen sto et telefonnummer og en e-postadresse til Nav-kontoret i Ringsaker, som var betjent gjennom hele helgen.

– Vi fikk eventyrlig rask respons. 350 personer kontaktet Nav i løpet av helgen. Nav ringte 250 av dem. Mandag overleverte Nav oss en liste på 50 navn på helsefagarbeidere og sykepleiere, forteller kommunalsjef for helse og omsorg Sverre Rudjord til Kommunal Rapport.

Kan omdisponere 150 ansatte

Kommunens personalavdeling kartlegger nå kompetansen til de 50, slik at de får en oversikt over hvilke oppgaver de kan settes til. De nye skal også gjennomgå en nettbasert opplæringspakke, før virksomhetslederne kan ringe dem når de trenger ekstra arbeidskraft.

– Det er viktig at de er trygge i den rollen de skal stå i, samt å sikre faglig forsvarlige tjenester, understreker HR-sjef Marian Evenstad.

Hun har nå også kartlagt hvilke av kommunens egne ansatte i stengte barnehager, bibliotek og andre virksomheter som har ledig kapasitet. Så mange som 150–160 kommuneansatte hadde innen fristen tirsdag meldt fra om at de kan omdisponeres til helse og omsorg. 

– Vi har også kartlagt hvor mange av de ansatte i andre sektorer som har helsefaglig bakgrunn. Blant annet har vi to sykepleiere her i HR-avdelingen, forteller Evenstad.

Hun har også fått to pensjonerte helsearbeidere tilbake i rekkene etter at koronaepidemien brøt ut.

– Det er en utfordrende tid. Men det får fram de gode sidene i folk, mener HR-sjefen.

250 ansatte borte samtidig

Kommunen har også avtaler med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening og andre frivillige som kan avlaste helse- og omsorgstjenesten med praktiske oppgaver, hvis den lokale koronakrisen blir stor. 

På forhånd har kommunen kartlagt alle små og store oppgaver som må løses ved sykehjemmene, og vet derfor hva de kan sette bort til frivillige.

Ringsaker ble tidlig hardt rammet av koronaepidemien, og per i dag er 34 personer bekreftet smittet. En eldre person døde av korona på en sykehjemsavdeling i Ringsaker 19. mars. To helseansatte har også testet positivt.

For en ukes tid siden var om lag 250 av totalt 1.800 ansatte i Ringsakers helse- og omsorgstjeneste borte fra jobb, enten fordi de var i karantene eller hadde luftveisinfeksjoner. 

Medisiner, men ikke hårvask 

I hjemmetjenesten var fraværet sist uke så stort at de måtte ta i bruk pandemiplanens prioriteringsliste. Den forteller hvilke oppgaver som gjennomføres og hvilke som kan prioriteres ned, hvis mange ansatte blir syke samtidig.

Alle enhetsledere skal ha laget en slik plan for hvordan de skal drifte virksomheten med lav bemanning.

– Medisinsk og nødvendig helsehjelp må prioriteres, mens hårvask og andre oppgaver som kan vente, prioriteres ned. Jo flere som er borte fra jobb, jo strengere må vi prioritere, sier Rudjord.

Etter en svært hektisk forrige uke, går driften nå nesten som normalt i helse- og omsorgstjenesten i Ringsaker.

– Koronakrisen kom brått på, og mange ansatte ble i forrige uke bedt om å holde seg hjemme. Men nå er de fleste med luftveisinfeksjoner blitt friske. Ingen var smittet med korona. Flere vil også komme tilbake fra karantene. Også i hjemmetjenesten er det nå roligere forhold, sier kommunalsjefen.

– Men vi er spente på hva som kommer. Vi har et godt system og er så forberedt som vi kan få blitt. 

Pedagoger på demensavdeling

For seks uker siden diskuterte ledergruppa hva de gjør i ulike situasjoner som kan tenkes å oppstå. Å få koronasmitte inn på en demensavdeling, er noe av det verste kommunalsjefen for helse og omsorg kan tenke seg. Her kan kommunens ledige pedagoger være en viktig ressurs, mener han.

Ett av de store usikkerhetsmomentene er hvor mange sykehuspasienter Ringsaker kommune må overta for Sykehuset Innlandet, når epidemien står på som verst. Kommunen har planlagt for å kunne ta imot inntil hundre sykehuspasienter ved Kommunalmedisinsk senter på Tømmerli i Brumunddal. Her er det i dag et tilbud til kreftpasienter, samt rehabiliterings- og korttidsplasser.

I første omgang er det korttidsavdelingen som vil bli omgjort til sykehusavdeling.

– Blir det virkelig krise, kan vi legge to og to smittede på samme rom og flytte sykehjemspasientene over til andre sykehjem, forteller kommunalsjefen i Ringsaker.