Tage Slind Jensen (H) er ny varaordfører i Nesodden. Cathrine Kjenner Forsland (Ap) er gjenvalgt som ordfører. Sammen med KrF har de flertall, og avtalen er at de skal bli enige om budsjett og økonomiplan. De har også fordelt verv seg imellom.

Tage Slind Jensen (H) er ny varaordfører i Nesodden. Cathrine Kjenner Forsland (Ap) er gjenvalgt som ordfører. Sammen med KrF har de flertall, og avtalen er at de skal bli enige om budsjett og økonomiplan. De har også fordelt verv seg imellom.

Foto: Britt Glosvik

Høyre og Ap har funnet hverandre i over 40 kommuner

Er Ap og Høyre hovedmotstandere? Ikke nødvendigvis i Kommune-Norge, der de to største styringspartiene har fordelt ordfører- og varaordførervervene mellom seg i 42 kommuner. På Nesodden er det andre perioden det skjer.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger synes ikke det er så merkelig at Høyre og Ap finner sammen.

– Vi skal også huske at Høyre og Arbeiderpartiet egentlig har mye mer felles enn hva man får inntrykk av i nasjonal valgkamp hvor man overspiller forskjeller. Derfor er det ganske logisk at de kommer sammen når de ikke trenger å ta hensyn til sin ideologiske historie, men mer kan se på hva de har felles i den enkelte kommunen, sier han.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen understreker at 2023-valget ble historisk med Høyre som største parti, og med Ap som nummer to.

– Sp tapte mye oppslutning, og det ble ganske langt ned til tredjeplassen for Frp. Dette betyr at i en rekke kommuner så er enten Høyre størst og Ap nr to, eller Ap er størst og Høyre nest størst, eller de er jevnstore. Matematikken tilsier ofte at største parti får ordfører og nest største varaordfører. Det spiller en visse rolle. Særlig i de mer grisgrendte kommunene der Sp har mistet sin nr en eller to - posisjon til Høyre, så er Høyre noen steder blitt en mer aktuell samarbeidspartner for Ap, sier Marthinsen.

Fornuftsekteskap

Kommunal Rapports ordføreroversikt viser at tretten Høyre-ordførere har Ap-varaordfører. 29 Ap-ordførere har varaordfører fra Høyre. Det gjenstår i skrivende stund ennå rundt 20 kommuner som ikke er kommet i mål med forhandlingene, så tallet kan endre seg. 

I perioden 2019–2023 var det også 26 Ap-ordførere som hadde varaordførere fra Høyre. Elleve høyreordførere hadde varaordførere fra Ap.

Noen som er helt ferske i dette samarbeidet, er Nesoddens Ap-ordfører Cathrine Kjenner Forsland og Høyres Tage Slind Jensen som varaordfører. Forsland har vært ordfører de siste to årene, men har hatt MDG-varaordfører fram til valget. Flertallet har bestått av Ap, MDG, SV og Venstre. Nå er det Ap, Høyre og KrF som utgjør flertallet. Ved dette valget ble Høyre størst og Ap nest størst på Nesodden. MDG gikk noe tilbake, mens både Høyre og Ap gikk fram. Nesodden har hatt ordfører fra Ap og varaordfører fra Høyre fra 2011-2019, pluss ordfører fra SV og varaordfører Høyre.

For Høyre var ikke Ap førstevalget, men forhandlingene ble vanskelige.

– Utgangspunktet vårt i forhandlingene var et blågrønt samarbeid, men dette fikk vi ikke til av forskjellige årsaker. Vi ble ikke enige om hvordan vi skulle fordele posisjonene, og det ble stilt noen politiske krav til oss som vi ikke kunne innfri. Lignende krav ble også stilt til Ap, sier Jensen.

Vårt samarbeid med Ap kan sees på som et slags fornuftsekteskap
Tage Slind Jensen (H), ny varaordfører i Nesodden

For Høyre var politikk viktigere enn posisjoner, og derfor tilbød de ordførerklubba til Ap.

– Hadde vi ikke gitt oss på det, hadde vi ikke klart å lande en avtale. Når det er sagt, får vi lederne i begge kommunens hovedutvalg. Vårt samarbeid med Ap kan sees på som et slags fornuftsekteskap, sier Jensen. Han mener skillelinjene på Nesodden ikke går mellom de røde og de blå, men mellom de som vil ha vekst og de som vil ha vern.

Tage Slind Jensen (H) er ny varaordfører i Nesodden. Chatrine Kjenner Forsland (Ap) er gjenvalgt som ordfører.
Tage Slind Jensen (H) er ny varaordfører i Nesodden. Chatrine Kjenner Forsland (Ap) er gjenvalgt som ordfører.Foto: Britt Glosvik

Styringsdyktig alternativ

Ap-ordfører Forsland synes det er viktig å kalle dette et teknisk samarbeid som først og fremst handler om fordeling av verv. Men det er også et tillitsbasert samarbeid. De ideologiske skillelinjene er ikke så store.

– Det har kommet positive reaksjoner på dette samarbeidet. Jeg tror det blir bra. Vi har jo tross alt et ansvar for å finne et styringsdyktig alternativ, og da har de to store styringspartiene tatt det ansvaret, sier Forsland.

– Lokalpolitikken de neste årene vil handle mye om å få gjennomført prosjektene kommunestyret har vedtatt. Rehabilitere skolene, rehabilitere og bygge om sykehjemmet og bygge ny flerbrukshall, forhåpentligvis med et tilknyttet basseng, sier Forsland.

Partiene har utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Ap, Høyre og KrF der de har fordelt verv, men de har også forpliktet seg til først å få til en budsjettavtale med hverandre. Dette gjelder hele kommunestyreperioden. Økonomiplanen for hele perioden skal de også samarbeide om. Det står også i avtalene at partiene skal kunne profilere sin egen politikk.

– Vi oppgir ikke partiprogrammet vårt med denne avtalen. For eksempel så er det ikke flertall for kommersialisering av tjenestene på Nesodden. Det var jo en sak i valgkampen, men er ikke et stridsspørsmål hos oss. Derimot skal vi trygge og videreføre, men også videreutvikle og forbedre tjenestene våre, sier hun.

Skjer ikke i de største byene

Hovedmønsteret når det gjelder samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre er at det ikke skjer i de største byene, men i noen mindre byer foruten tettsteder og kommuner av middels eller mindre størrelse, forteller valgforsker Svein Erik Tuastad. 

– Det er ikke tilfeldig. Lokalpolitikken er mindre ideologisk og mer praktisk orientert enn rikspolitikken. I store byer spiller den nasjonale politikken mer inn. Her vil det for eksempel være flere sykehjem de eventuelt kan konkurranseutsette, noe som har en klar ideologisk side, sier han.

– Når det gjelder de forskjellige typene ideologiske motsetningene i Norge er de flere enn bare en motsetning, men høyre-venstreaksen er den klart viktigste. Den fungerer også som en måte vi kan gjenkjenne partiene på. Dersom partiene forlater denne gjenkjennbare motsetningen ved stortingsvalg og i de store byene, vil det skape uforutsigbarhet for velgerne, sier Tuastad.

Men i de mindre byene og tettstedene, med mindre ideologi, vil ofte andre lokale saker være vel så viktige, påpeker han. 

– Det er også sånn at fordi vi generelt har en svært levende lokalpresse, heldigvis, vil velgerne få med seg hva partiene står for i de viktigste sakene.

– Derfor kan du si at det ikke skaper den samme uforutsigbarheten ved blokkoverskridende samarbeid lokalt på samme måten som nasjonalt. Et siste moment kan være at fordi Arbeiderpartiet generelt gjorde et svært dårlig valg, var de kanskje villig til å gå lenger for å få posisjoner denne gangen, sier Tuastad.

Rana kommune i Nordland. Ordfører Geir Waage (Ap) og varaordfører Anita Sollie (H) samarbeider for andre gang.

Rana kommune i Nordland. Ordfører Geir Waage (Ap) og varaordfører Anita Sollie (H) samarbeider for andre gang.

Foto: Rana kommune

Sammen om skolestruktur

Noen som prøver Ap- og Høyre-samarbeid for andre gang, er ordfører Geir Waage (Ap) varaordfører Anita Sollie (H) i Rana kommune. De har både et teknisk og et politisk samarbeid.

– Partiprogrammene vår hadde mange sammenfallende punkter, og det var ikke noe problem for oss å skrive det sammen til en samarbeidsavtale, sier varaordfører Sollie (H).

Det som brakte Ap og Høyre sammen var en sak om skolestruktur. Noen grendeskoler ble nedlagt, noen ble pusset opp og ungdomstrinnet ble sentralisert. Det var noe Ap, SV, Høyre og MDG var enige om.

– Vi har tatt de nødvendige grepene, og har blitt gjenvalgt. Både Høyre og Ap gikk fram ved valget, sier ordfører Waage (Ap).

Han mener de har vært flinke til å tenke langsiktig og tilpasse tjenestetilbudet til demografien, og sørge for vekst og utvikling.

– Rana står foran noen store nyetableringer. Det ene er ny flyplass. Det andre er batterifabrikk og ny dypvannskai. Skoleløftet er ikke helt fullført, og så er det eldrebølgen. Høyre og Ap er enige om utviklingen av kommunen.

Enig om utvikling

Også i Tinn kommune i Telemark er det andre gang Høyre og Ap finner sammen. I perioden 2019–2023 har Høyre hatt ordføreren. Den perioden vi starter på nå er det Ap som får ordføreren. Stein Bergsland (H) er avtroppende ordfører i Tinn og han lovpriser samarbeidet med Arbeiderpartiet.

– Det er to store og styringsdyktige partier som har funnet sammen og jobbet for det beste for kommunen. Vi skal lande store prosjekt innen vann og avløp og avfallshåndtering. Et landbasert oppdrettsanlegg for ørret skal på plass, og vi har en intensjonsavtale med Aker Horizons om produksjon av hydrogen. I tillegg vokser reiselivet i kommunen. Høyre og Ap har vært enige om denne utvikling av kommunen, sier han.

Med nye arbeidsplasser blir det viktig å legge til rette for tilflytting. Det var ikke noe avtale om videre samarbeid før valget, men etter valget er en samarbeidsavtale laget. Ap ble det største partiet i Tinn, og Kathrine Haatvedt (Ap) går på som ordfører.

Kommuner der Ap og Høyre deler på ordfører/varaordførervervene.

Disse kommune har Ap-ordfører og varaordfører fra Høyre:

Aure

Aurland

Bykle

Enebakk

Gjesdal

Gloppen

Gol

Gran

Grong

Inderøy

Nesodden

Nome

Nord-Fron

Nordkapp

Orkland

Rana

Sauda

Selbu

Sirdal

Skiptvet

Sogndal

Steinkjer

Tinn

Trysil

Ullensvang

Vik

Ål

Åmli

Åseral

Disse kommunene har Høyre-ordfører og varaordfører fra Ap

Austrheim

Engerdal

Frosta

Iveland

Kvinnherad

Molde

Ringsaker

Senja

Sola

Vågan

Øyer

Åmot

Halden