Even Tronstad Sagebakken (Ap), ordfører i Lindesnes kommune, synes den nye kommunen fungerer godt. Her er han foran kommunens største attraksjon; Lindesnes fyr.

Even Tronstad Sagebakken (Ap), ordfører i Lindesnes kommune, synes den nye kommunen fungerer godt. Her er han foran kommunens største attraksjon; Lindesnes fyr.

Foto: Lindesnes kommune

Undersøkelse: Seks av ti fornøyd med sammenslått kommune

Den nye kommunen fungerer godt eller svært godt, konkluderer et stort flertall av politikerne i sammenslåtte kommuner.

Knapt én av ti politikere synes at kommunen bør oppløses, viser svarene fra Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse. Andelen er basert på de 434 politikerne som oppgir at de bor i en sammenslått kommune.

60,4 prosent av lokalpolitikerne mener den nye fungerer godt eller svært godt. 17 prosent mener den fungerer dårlig eller svært dårlig. Resten av politikerne svarer verken-eller.