- Gode selskapsavtaler løser mange av problemene som oppstår ved endringer i eierforholdene i interkommunale selskaper, mener advokat Elin Løfsgaard (t.h.) i Deloitte Advokatfirma. Her sammen med advokatfullmektig Elen Gimnæs i KS Bedrift. Foto: Marte Danbolt

Anbefaler selskapene å gå i dialog med eierne

– Gå i dialog med eierne og legg selv fram forslag til hvordan oppgavene kan løses i den nye kommunen. Det er rådet til lederne for interkommunale selskaper foran kommunereformen.

Noen legges ned og mange av landets rundt 240 interkommunale selskaper får nye eller færre eiere som følge av kommune- og regionreformen. De bør selv være aktive, og ikke bare vente på at avgjørelsene om selskapenes framtid tas i fellesnemndene, ifølge advokat Elin Sætre Løfsgaard i Deloitte Advokatfirma.

– Gå i dialog med eierne. Be om ressurser til å utrede hvordan oppgavene best kan løses i den nye kommunen. Fortell dem hva selskapene bidrar med og hvorfor dere løser oppgavene bedre enn andre. Travle fellesnemnder vil lytte til dem som kan legge fram et gjennomtenkt og godt begrunnet forslag, sa Løfsgaard da hun innledet på et seminar i regi av KS Bedrift torsdag.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.