Dette er hva 932 personer i Bjørnafjorden ønsker seg: en folkeavstemning om kommunens framtid. Her fra folkeavstemningen om deling av Kinn kommune.

Dette er hva 932 personer i Bjørnafjorden ønsker seg: en folkeavstemning om kommunens framtid. Her fra folkeavstemningen om deling av Kinn kommune.

Foto: Øystein Torheim

932 underskrifter for folkeavstemning i Bjørnafjorden

Det er gryende misnøye med Bjørnafjorden kommune. 932 underskrifter er samlet inn for å få en folkeavstemning om deling.

Peter-Hans de Zwarte er initiativtaker til underskriftskampanjen. Han sitter i kommunestyret for Senterpartiet.

Zwarte mener sammenslåingen mellom Os og Fusa har ført kommunen og politikerne lenger vekk fra vanlige folk. Fordelingen av folketall betyr også noe. Os har omkring 20.000 innbyggere, og Fusa rundt 4.000.