Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

131 har vedtatt sammenslåing idet fristen gikk ut 1. juli

Det nyeste kommunekartet viser at hele 131 kommuner har fattet vedtak om sammenslåing. Men "bare" 75 kommuner har noen å slå seg sammen med - resten står ufrivillig alene.

Kommunal Rapport har i hele prosessen målt hvordan utviklingen har vært i kommunereformen. Når vi nå har passert fristen for å fatte vedtak om sammenslåing, er status slik:

  • 131 kommuner har fattet vedtak om sammenslåing. 75 av disse har noen å slå seg sammen med, 56 er “ufrivillig” alene i noen grad.
  • 18 kommuner er fortsatt i en konkret prosess som ikke er ferdig.
  • 6 kommuner sonderer eller har ønsket videre samtaler uten å bli hørt.
  • 273 kommuner har vedtatt å bli stående alene.

Vi har i denne oversikten plassert alle kommuner som har et vedtak om en sammenslåing i samme kategori, selv om de ikke nødvendigvis har noen å slå seg sammen med. Det er for å gi et best mulig bilde av hvordan interessen er for sammenslåing. Noen kommuner har tvetydige vedtak som vi har tolket. Vi har ikke ettergått hvorvidt vedtakene framstiller slike havarerte prosesser korrekt.

Over sommeren vil Kommunal Rapport introdusere et nytt kommunekart rettet mot prosessene som skal gå framover.

Det har vært svært mange vedtak de siste to ukene. Med sammenslåing rundt Orkdal og Volda/Hornindal ender vi på 31 vedtatte sammenslåinger per 1. juli, som omfatter 75 kommuner. Dermed har kommunenes egne vedtak ført til 44 færre kommuner gitt at disse blir godkjent av Stortinget. Kommune-Norge er da nede på 384 kommuner.

Inkludert i tallene er Re som har vedtatt sammenslåing, men hvor det ikke er klart før til høsten hvem som blir deres partner av Holmestrand, Horten og Tønsberg. 

Noen jobber videre

Noen kommuner er fortsatt ikke endelig i mål; Hareid og Ulstein kommuniserer med hverandre og Bjugn har kommet med utspill overfor Roan og Åfjord som har vedtatt sammenslåing med hverandre. Denne uka ble det også klart at Lyngen og Storfjord får mer tid av Fylkesmannen i Troms, og Tranøy og Lenvik er også åpne for en mulig sammenslåing med hverandre.

I Rogaland venter Gjesdal på utfallet av folkeavstemningen i Forsand til høsten, hvor Sandnes - som Forsand-politikerne vil gå sammen med - er alternativ sammen med Gjesdal.

Mange kommuner har konkludert med at de står best alene, men noen er også ufrivillig alene. Nord-Aurdal vedtok for halvannen uke siden at kommunen ønsker sammenslåing med Etnedal, Vestre og Øystre Slidre og Sør-Aurdal. I tillegg inviterer kommunen Vang med i prosessen.

Lærdal er et annet typisk eksempel på en kommune som nå signaliserer tydelig at enegangen er ufrivillig. Her lyder vedtaket blant annet slik: “Ei samanslåing av flest mogleg av kommunane i Sogn er det alternativet som svarar best på Lærdal sine utfordringar i kommunereforma. Lærdal kommune vart ufrivillig ståande utanfor dei tilrådde samanslåingsalternativa i Sogn då intensjonsavtala vart signert.”

Andre steder har reformen stoppet opp fordi kommunene har fattet ulike vedtak. Rana sa ikke uventet ja til Lurøy denne uka, men Lurøy på sin side takket nei til sammenslåing.

Verran vedtok torsdag å bli en del av nye Steinkjer kommune. Fosnes stemte torsdag for å bli en del av nye Namsos kommune, sammen med Namsos og Namdalseid som også strødde sand på vedtaket i går.

– Dette er litt tungt, det er litt vemodig og det er litt trist. Men det er en nødvendighet på lengre sikt. Jeg er sikker på at dette er en bedre løsning for innbyggerne enn å stå alene, sier ordfører Trygve Sandvik (Fellesliste) ifølge Namdalsavisa.

Skodje vedtok onsdag å bli en del av nye Ålesund kommune, sammen med Sandøy. Det har vært flere ulike prosesser på Sunnmøre, og det er antakelig helt åpent hva Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil anbefale.

Gjemnes valgte denne uka å forbli egen kommune, med et flertall 10-7 i kommunestyret. Mindretallet ønsket å gå sammen med Molde, som fra før får med seg Nesset og Midsund i Nye Molde. Alternativet var for øvrig å gå til Kristiansund.

Stordal har også vedtatt denne uka å avslutte prosessen og ønsker å forbli egen kommune.

Fjaler vedtok også tirsdag å avslutte prosessen, men kommunestyret signaliserer at det er positivt til videre samarbeid med andre – kommunen mangler imidlertid reelle alternativer. Askvoll er i samme situasjon og stoppet prosessen onsdag.

Hægebostad hadde mulighet til å slå seg sammen med Lyngdal og Audnedal, men valgte tirsdag kveld å forbli egen kommune. Kommunestyret bekreftet dermed vedtaket fra mars, i kjølvannet av folkeavstemning om sammenslåing. Signalet til fylkesmannen er at om kommunen likevel skal slås sammen, er det Nye Lyngdal som er førstevalget.

Ny runde i Rømskog

Et spesialtilfelle er Rømskog som har fått sitt nei til sammenslåing med Aurskog/Høland opphevet av Fylkesmannen i Østfold på grunn av feil bruk av reglene om habilitet. Kommunestyret har ny avstemning 15. august.

Ringerikefattet torsdag også vedtak om sammenslåing, med Hole og Jevnaker. Disse to har imidlertid sagt nei, så vedtaket i Ringerike kan tolkes som et signal til fylkesmennene i Buskerud og Oppland.

Gol har også vedtatt sammenslåing med Nes, som har sagt nei. Gol ønsker Hallingdal som én kommune.