Regjeringen vurderer å åpne skoler og barnehager delvis etter påske. 

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar

Åpne skoler og barnehager viktigst for de mest sårbare barna

Regjeringen åpner etter alt å dømme skoler og barnehager etter påske. Det er særlig viktig for de mest sårbare barna, som for mange kommuner har fulgt opp for dårlig.

I dag, fredag, gir et ekspertutvalg sine råd til regjeringen om gjenåpning av skoler og barnehager. Rådene blir ikke offentliggjort før regjeringen tar sin beslutning onsdag neste uke.

Svært mye tyder på at barnehager og skoler vil bli delvis åpnet etter påske. Det vil i så fall bli den første letten i de strenge nasjonale smitteverntiltakene regjeringen innførte 12. mars.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sa da ekspertutvalget ble nedsatt sist lørdag at hennes mål er å «åpne skoler og barnehager så raskt som mulig så lenge smittevernhensyn tilsier det». Statsminister Erna Solberg (H) åpnet for slike lettelser på regjeringens daglige pressekonferanse tirsdag.

Vi må kunne forvente at kommunene gjør sitt aller beste for å ta vare på de mest sårbare barna i en krisesituasjon.

Ekspertutvalget er i seg selv et bevis på at regjeringen vurderer åpning. Det er sammensatt av representanter for de sentrale faglige aktørene i saken: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Bufdir. Regjeringen får altså ikke et akademisk råd, men etter alt å dømme et konkret og operativt råd fra sine nærmeste fagetater.

Smittevernhensyn må veie tyngst. Skoler og barnehager kan ikke gjenåpnes hvis det er farlig for barna og de voksne som jobber der. Og her har Folkehelseinstituttet allerede gitt sitt råd: Det bør snarlig vurderes å gjenåpne skoler og barnehager. Regjeringen valgte likevel å forlenge stenging til etter påske. 

Barn blir sjeldnere smittet av covid-19 enn voksne, de får mildere symptomer og de sprer i mindre grad smitte, oppsummerer FHI internasjonal forskning. Derfor mener de effekten av å stenge skoler og barnehager er usikker. 

Finland har åpnet skolen for de minste barna, og den danske regjeringen vurderer delvis åpning etter påske.

Spørsmålet er ikkeom skoler og barnehager i Norge åpner etter påske, men hvordan det skal gjøres.

Fysisk avstand mellom mennesker er fortsatt det mest grunnleggende tiltaket for å hindre smittespredning, så alle barn kan ikke være til stede samtidig. Store, tette grupper må unngås.

Flere mulige ordninger vurderes av utvalget og regjeringen. Barnehager og skoler kan åpnes først for de mest sårbare barna, for de minste barna eller skoledagen kan deles mellom alderstrinnene.

Barn og voksne som er i risikogruppen, eller som kan være smittebærere, må få slippe å være fysisk til stede.

Barn som er utsatt for mishandling eller omsorgssvikt hjemme, eller som sliter med egen psykiske eller fysiske helse, er blant de mest sårbare i samfunnet. Flere blir sårbare når hundretusener av foreldre mister jobb og inntekt, eller må være hjemme, og en allerede vanskelig livssituasjon forverres. For disse barna er skole og barnehage viktig for trygghet og egen helse. Trondheim er blant kommunene som melder om et brått fall i bekymringsmeldinger til barnevernet etter stengingen.

Kommunene har i varierende grad fulgt opp de sårbare barna, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Fylkesmennene har samlet inn informasjonen som viser at mange kommuner tar dette ansvaret alvorlig og jobber godt, men også at altfor mange ikke gjør det. En ikke navngitt kommune i Vestfold og Telemark sier de ikke visste at de hadde et ansvar for å følge opp sårbare barn. Det er en krevende oppgave, men vi må kunne forvente at kommunene gjør sitt aller beste for å ta vare på de mest sårbare barna i en krisesituasjon.

Gjennom hele koronakrisen har skoler og barnehager vært åpne for sårbare barn, men få foreldre har brukt muligheten. Barneombudet krever nå et dagtilbud til dem, og Oslo og Halden er blant kommunene som varsler et slikt tilbud fra påske. Den beste måten å få flest mulig av de sårbare barna tilbake til skole og barnehager, er trolig en generell åpning, slik at det igjen blir en skoleplikt.

Flere kommunerbrukte sin myndighet i smittevernloven til å stenge skoler og barnehager før det nasjonale vedtaket 12. mars. Hvis regjeringen letter på de nasjonale smitteverntiltakene fra etter påske, må kommuner som for tiden har stor smittespredning kunne beholde strengere regler lenger, slik Sel vurderer

De må i så fall tilby digital undervisning og følge opp sårbare barn spesielt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.