Frifinnelsen i Tjøme-korrupsjonssaken oppheves

Høyesterett har kommet fram til at lagmannsretten bygde sin frifinnelse for korrupsjon i Tjøme-saken på en uriktig lovtolkning. Dermed oppheves frifinnelsen.

Saken skal nå behandles på nytt i lagmannsretten, skriver NRK.

Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og vederlagsfrie arkitekttjenester fra sivilarkitekt Rune Breili til byggesaksleder Harald Svendsen.

Da frifinnelsen først kom i februar 2022 mente Økokrim at lagmannsretten ikke hadde forstått loven riktig, som da tok frifinnelse av Breili og Svendsen. Saken ble dermed anket til Høyesterett.

(©NTB)