Flere kommuner er sterkt kritiske til forslaget fra utvalget ledet av professor Tine Sophie Prøitz om å fjerne eksamen i grunnskolen.

Flere kommuner er sterkt kritiske til forslaget fra utvalget ledet av professor Tine Sophie Prøitz om å fjerne eksamen i grunnskolen.

Foto: Terje Lien

Kommuner kritiske til avvikling av eksamen

Totalt har rundt 40 kommuner og fylkeskommuner sendt inn høringssvar til forslaget om å fjerne eksamen fra grunnskolen. Flere er svært kritiske til forslaget.

Det var i april 2022 at regjeringen oppnevnte et utvalg som skulle gjennomgå kvalitetssystemet i grunnskolen. Flertallet i utvalget konkluderer med at eksamen bør avvikles.

– Det at 80 prosent av karakterene på vitnemålet er standpunktkarakterer, gjør at vi bør bli mer opptatt av god underveisvurdering, sier professor Tine Prøitz, som har ledet utvalget, til Utdanningsnytt.

Ifølge avisen er flere av de rundt 40 kommunene og fylkeskommunene som nå har sendt inn sine høringssvar, svært kritiske til forslaget.

– Eksamen er viktig både for å gi et rettferdig grunnlag ved inntak til videre utdanning, og ikke minst fordi en eksamen fungerer som et viktig korrektiv til den enkelte skole, og lærers, fastsetting av standpunktkarakter, skriver Kristiansand kommune i sitt høringssvar.

Kristiansand får følge av en rekke andre kommuner, som Asker, Bærum, Lillestrøm, Sarpsborg, Skien og Trondheim.

Kun fire kommuner gir sin fulle støtte til forslaget om å gjøre grunnskolen eksamensfri. Det gjelder Bergen, Time, Midt-Telemark og Våler.

Drammen kommune skriver i sitt høringssvar at de støtter at eksamensformen fornyes, men ikke at ordningen avvikles helt. Også Fredrikstad og Bodø peker på at eksamensformen bør endres.

(©NTB)