59 prosent av ukrainske flyktninger som har vært i Norge siden 2022 sier at de snakker norsk dårlig.

59 prosent av ukrainske flyktninger som har vært i Norge siden 2022 sier at de snakker norsk dårlig.

Foto: Britt Glosvik

Ny rapport: Ukrainere sliter med å lære norsk

Over 70 prosent av ukrainerne som kom til Norge i 2022 sier at deres norskkunnskaper enten er dårlige eller ikke-eksisterende.

– Basert på flyktningenes egenvurderinger er det klart at deres ferdigheter i norsk språk er ganske dårlig, også blant dem som har bodd i Norge i et år eller mer. 

Det er én av konklusjonene i den nye rapporten «Ukrainske flyktningers erfaringer med integrering og offentlige tjenester i Norge». Rapporten er utført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Rapporten er del to i en serie om utfordringene og mulighetene som ukrainske flyktninger møter under integreringsprosessen i Norge. 

Første del slo fast at ukrainske flyktninger er storfornøyd med mottakelsen i Norge. Et stort flertall ønsker å bli i landet.

2 prosent snakker flytende norsk

Samtidig har ukrainere møtt på utfordringer, og én av dem er språk. 

På spørsmål om hvordan ukrainere, som har vært i Norge siden 2022 synes de behersker språk, sier 2 prosent av de snakker norsk flytende, 26 prosent sier at de er på et grunnleggende nivå, 59 sier at de snakker norsk dårlig, og 13 prosent sier at de ikke snakker noe norsk. 

Nær 18 prosent i jobb

Når det gjelder jobb, var 6.240 ukrainske flyktninger i alderen 20 – 66 år registrert med et arbeidsforhold ved utgangen av november i fjor. 

Det tilsvarer en sysselsettingsgrad på 17,8 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Opplysningene om norskkunnskap og arbeid stemmer godt med advarsler fra flere kommuner i høringen om den midlertidige «Ukraina-loven» som regjeringen foreslo i 2022. 

Kommuner mente at regjeringen var naiv i sine forventninger om hvor kjapt ukrainere skal kunne komme i jobb i Norge.

Regjeringen foreslo før jul endringer i introduksjonsprogrammet for ukrainske flyktninger:

  • Regjeringen ønsker at programmet bare kan forlenges hvis deltakeren har arbeid eller arbeidspraksis.
  • Regjeringen foreslo også at kommunen kan avslå å tilby introduksjonsprogram for personer som har jobb eller tilbud om arbeid.
  • Ukrainere med videregående opplæring fra før skal få tilbud om minst 15 timer arbeidsrettede elementer i uken som del av introduksjonsprogrammet, eller at arbeidsrettede elementer må utgjøre 50 prosent av programtiden. 

Høringsrunden ble avsluttet 5. januar.

Litt over 72.00 ukrainske flyktninger har søkt beskyttelse i Norge etter at Russland angrep Ukraina i 2022.

Regjeringen har bedt ber norske kommuner forberede seg på å bosette 37.000 flyktninger til neste år. Det er det høyeste tallet noensinne.