Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) mener kommunene viser vilje til å bosette.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) mener kommunene viser vilje til å bosette. 

Foto: Terje Lien

Kommunene har hittil sagt ja til nærmere 19.000 flyktninger

Kommunene sier de kan bosette rundt halvparten av de 37.000 flyktningene de er bedt om å bosette i år. Men fortsatt har ikke alle svart på Imdis anmodning. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ba kommunene om en tilbakemelding på hvor mange flyktninger de kan ta imot etter at de er bedt om å bosette 37.000 i år. 

Ikke alle kommunene har svart innen fristen 25. februar, men 237 kommuner har vedtatt å bosette 18.885 personer. Av disse har fem kommuner vedtatt flere plasser enn de er anmodet om, og 103 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er bedt om. De resterende av de som har svart har vedtatt færre plasser enn de er bedt om.

Da Kommunal Rapport intervjuet arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) for ti dager siden, var hun bekymret for at færre kommuner enn på samme tid i fjor sa de kan ta imot flyktninger.

– Samtidig er tallene bedre en jeg torde håpe på da vi tok juleferie, sa Brenna.

Kommuner under press

– Norske kommuner viser et enestående engasjement og vilje til å bosette for tredje året på rad.

Det sier Brenna i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet mandag.

Selv om Brenna skryter av kommunenes innsats, viser hun også til at flere kommuner er under press. 

– Regjeringen har iverksatt flere innstrammingstiltak for at vi fortsatt skal ha kontroll på innvandringen og integreringen i Norge. Ankomstene siden nyttår er om lag 40 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Det kan tyde på at tiltakene allerede har hatt effekt, sier Brenna.

Hvis trenden på vedtakene fremover fortsetter i tråd med antallet på vedtakene så langt, vil kommunene trolig si ja til nesten 80 prosent av den totale anmodningen, skriver departementet i pressemeldingen.