Det er grunn til å forvente at elsparkesyklene vil spre seg til flere byer og tettsteder, og NKF mener derfor det vil være hensiktsmessig å dele kunnskap om gode løsninger, skriver Rune Aale-Hansen.

Det er grunn til å forvente at elsparkesyklene vil spre seg til flere byer og tettsteder, og NKF mener derfor det vil være hensiktsmessig å dele kunnskap om gode løsninger, skriver Rune Aale-Hansen.

Foto: Geir Olsen / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Fortsatt nyttig med retningslinjer for elsparkesykler

Selv om en endring i trafikkreglene skulle vise seg å løse reguleringen av elsparkesykkelmarkedet, er det behov for å dele kunnskap om gode løsninger.

I disse dager pågår høring på forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy. Det er grundige og gode forslag som er lagt fram knyttet til bruk av elsparkesykler i trafikken.

For kommunene selv er det nyttig å ha gjennomtenkt veiledning man kan lene seg på.

Det meste handler om trafikksikkerhet, fartsgrense, aldersgrense, påbud om hjelp m.v. En viktig endring er imidlertid presiseringen i §2 i trafikkreglene, der man nå forslår et nytt punkt 6 som skal lyde:

«Trafikkreglene begrenser ikke kommunens myndighet etter eierrådigheten til å stille krav for parkering og annen bruk av kjøretøy på kommunal grunn som del av kommersiell utleie eller annen kommersiell virksomhet.»

Dette berører kjernen i utfordringen som denne høsten er blitt problematisert i domstolene.

Den lokale selvråderetten er nå lovfestet i den nye kommuneloven. At annet lovverk skulle kunne avgrense den enkelte kommunes rett til å leie ut kommunal grunn til kommersielle formål, har vært problematisk. Denne forskriftsendring vil kunne bidra til å løse regulering av elsparkesykkelmarkedet.

Spørsmålet er likevel om dette er nok, eller om denne markedsreguleringen bør skje med forankring i politivedtektene.

Selv med kommunal selvråderett vet vi at kommunene ofte ser seg tjent med å dele erfaringer og praksis med hverandre – også hva gjelder kommersielle avtaler. NKF mener derfor det fortsatt er hensiktsmessig å utarbeide felles retningslinjer for utplassering og tilgjengelighet av elsparkesykler i kommunene.

For tilbyderne er det verdifullt med forståelig og enhetlig praksis fra kommune til kommune. Og for kommunene selv er det nyttig å ha gjennomtenkt veiledning man kan lene seg på.

I 2020 har vi sett hvordan tilbudet av elsparkesykler er håndtert ulikt i ulike byene. Fremover er det god grunn til å forvente at mikromobilitet vil spre seg til enda flere byer og tettsteder. Med økt omfang mener NKF det vil være hensiktsmessig å dele kunnskap om gode løsninger.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.