Parkeringsgebyr og parkeringsforbud for elsparkesykler kan bli resultatet hvis det nye lovforslaget som er på høring blir vedtatt.

Parkeringsgebyr og parkeringsforbud for elsparkesykler kan bli resultatet hvis det nye lovforslaget som er på høring blir vedtatt.

Foto: Britt Glosvik

Kan bli hjelmpåbud for bruk av elsparkesykler

Parkeringsgebyr, hjelmpåbud og promillegrense for elsparkesykkelbrukere er noen av forslagene til lovendring i veitrafikkloven. Danmark innfører hjelmpåbud fra neste år.

Forslag til endring i veitrafikkloven er nå ute på høring med frist 10. februar. Forslagene er et forsøk på å regulere elsparkesykkelmarkedet for å hindre ulykker og å bi bedre framkommelighet for alle trafikanter.

Hvis forslagene blir vedtatt, kan fart, alder, antall på sykkelen, hjelmbruk og hvor sykkelen kan brukes og parkeres kunne reguleres.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.