Debatt

Eierne beholder avkastningen

Vi ønsker Storebrand velkommen tilbake på markedet de forlot i kjølvannet av forrige krise.

Storebrand og Oslo Economics gjør et stort poeng i forrige utgave av Kommunal Rapport at KLPs eiere ikke får med seg avkastningen på innskutt egenkapital. Dette er ikke riktig. KLP besluttet i fjor at eierne nå skal gis avkastning på innskutt egenkapital, noe som også fremkommer i rapporten Oslo Economics skrev på bestilling fra Storebrand.

For å være tydelig: Eierne våre får med seg avkastningen på egenkapitalen hvis de bestemmer seg for å bytte leverandør. Historisk har avkastningen på innskutt egenkapital blitt tilført kundenes premiefond, slik at eierne har brukt pengene til å betale premie med. Da Storebrand og andre trakk seg fra markedet sist, ble det en stor tilflytting til KLP som skapte et kapitalbehov. Det har derfor i en periode ikke blitt tilført avkastning på egenkapitaltilskuddet.

KLP har forvaltet pensjonen til ansatte i små og store kommuner over hele landet i 71 år, og vi er eid av kundene våre. Den tryggheten det gir å være en del av et gjensidig selskap, vet vi at mange setter pris på.

Vi er enige med Storebrand om at konkurranse er bra. Vi har konkurrert med lokale pensjonskasser hele veien, og ønsker nå Storebrand velkommen tilbake i markedet de forlot for åtte år siden. Vi gleder oss til igjen å måle krefter med Storebrand, i en åpen og ærlig konkurranse der faktabeskrivelsene er riktige.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.