Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Utbrytergrupper har også krav på støtte

Har utbrytere krav på gruppestøtte slik de andre partiene i kommunestyret får?

SPØRSMÅL: Har et kommunestyremedlem som melder seg ut av det parti hun er innvalgt for, krav på gruppestøtte på linje med de partier som er representert i kommunestyret?

SVAR: Kommuneloven inneholder ingen generelle regler om støtte til partier og grupper som er representert i kommunestyret. Vi har en bestemmelse i § 10–10 om at i kommuner med parlamentarisk styringsform skal grupper av kommunestyremedlemmer som ikke deltar i kommunerådet, sikres hensiktsmessige kontorlokaler og nødvendig assistanse til å kunne foreta egne utredninger.