Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kan innbyggeraksjon stoppe sammenslåing?

Utgangspunktet er her klart nok at Stortingets vedtak gjelder, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt om hvorvidt innbyggerforslag kan få en vedtatt kommunesammenslåing opp på det lokale sakskartet igjen.

SPØRSMÅL:

I vår kommune er det nå en aksjon på gang for å gå omgjort vedtaket om sammenslåing med nabokommune.