Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Ikke taushetsplikt for bruttolønn

Er det riktig at det er taushetsplikt for lønnsopplysninger til privat ansatte når disse opplysningene finnes i kommunens saksdokumenter?

SPØRSMÅL: Vi har bedt om innsyn i saksdokumenter med oppstilling av avlønning av tilsatte i en privat bedrift forbindelse med en nå avsluttet sak om kontrakt om renhold av kommunale bygninger. Vi har fått avslag under henvisning til at slike opplysninger er underlagt taushetsplikt, og at man derfor heller ikke vil gi innsyn i de aktuelle dokumentene med sladding av slike opplysninger. Er det riktig?

SVAR: Nei, det mener jeg er galt.