Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Hvem kan være til stede når møtet er lukket?

Noen innbyggere var til stede under et lukket møte. Er det lov?

SPØRSMÅL: Et folkevalgt organ besluttet å lukke møtet. Det er ikke spesifisert nærmere hvilket av alternativene som er brukt i kommunelovens § 31. I det lukkede møtet fikk flere innbyggere være til stede og redegjøre for sitt syn på tilsatte i en kommunal virksomhet og det som etter innbyggernes syn var kritikkverdig kommunalt tjenestenivå. De tilsatte, tillitsvalgte og ledelsen i denne kommunale virksomheten fikk ikke være til stede i det lukkede møtet. Var dette en lovlig fremgangsmåte?