Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Hva skjer når varaordfører er lensmann og kona er leder av forliksrådet?

Kan kona til lensmann og varaordfører være leder av forliksrådet?

SPØRSMÅL: I forrige kommunestyremøte ble ektefellen til varaordføreren valgt som leder av forliksrådet. Varaordføreren er også lensmann. Hun ble erklært habil av kommunestyret og valget ble gjennomført uten større diskusjoner. Skaper dette inhabilitetsproblemer?