Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Skal ordfører nå ha full lønn ved sykdom?

Gir ny kommunelov kommunens heltidspolitikere en bedre betingelser ved sykdom?

SPØRSMÅL: I den nye kommuneloven beskrives det at folkevalgte (ordfører) skal ha full lønn som andre kommunalt tilsatte ved sykdom. I høyesterettsdom av 2016 er ordfører definert som frilanser og selvstendig næringsdrivende med 100 prosent lønn etter dag 16 begrenset oppad til 6 G. Folketrygdloven gir frilansere sykepenger etter dag 16 oppad til 6 G. Er den nye kommuneloven Lex superior over tidligere høyesterettsdom og Lov om folketrygd?