Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: – Relevant hva innbyggerne i de enkelte tidligere kommuner mener

Kan ikke en tvangsammenslått kommune oppløses hvis ikke flertallet i det nye kommunestyret krever det?

SPØRSMÅL: I Hurdalsplattformen fastslås at «Eventuelle sammenslåinger skal være basert på frivillighet og eventuelle folkeavstemninger skal være rådgivende for nye fylkeskommuner og kommuner», og at regjeringen vil «Oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022». Betyr dette at oppløsning bare kan skje der det er flertall for det i kommunestyret i den sammenslåtte kommunen, selv om det er et klart ønske om slik oppløsning i deler av den nye kommunen som nå er tvangssammenslått med en større kommune?

SVAR: I inndelingslova § 5 er fastsatt at vedtak om deling av en kommune treffes av Kongen i statsråd hvis kommunen har sluttet seg til forslaget.