Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Må rekonstituere lokallaget

Partiets lokallag satt under administrasjon av fylkeslaget. Hvem kan nå levere listeforslag til kommunevalget?

SPØRSMÅL: I bestemmelsene i valgloven § 6–3 om krav til antall underskrifter på listeforslag er det fastsatt at for registrerte partier som ved siste stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5.000 stemmer i hele landet, «er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder».

I tillegg er det et vilkår at «Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet».