Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Kan fritak lovlighetskontrolleres?

Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres?

SPØRSMÅL: Hva slags vedtak kan være gjenstand for lovlighetskontroll?

I ny kommunelov er det i § 27–2 listet opp hvilke vedtak som kan lovlighetskontrolleres.