Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget?

Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?

SPØRSMÅL: I forbindelse med konstituering av vårt kommunestyre er det dukket opp et spørsmål rundt kommunestyrets representant i kontrollutvalget. En person under utdanning tar tilfeldige vakter innen barnehagesektoren i kommunen, men er ikke fast ansatt. Kan han da sitte i kontrollutvalget?