Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av?

Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta barnehagetilskudd. Habil eller inhabil? Professor Bernt gir svar.

SPØRSMÅL 1: Habil eller inhabil?

Kommunestyret vedtar lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private barnehager. Dersom en styrer i en privat barnehage er medlem i hovedutvalg som behandler disse retningslinjene, vil vedkommende være inhabil ved behandlingen av disse?