Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Hvilken kommunelov er det som gjelder?

Denne høsten blir det ny kommunelov og sammenslåingskommuner får en kort periode to kommunestyrer. Men hvilken lov gjelder for hvilket kommunestyre?

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder sammenslåingskommuner. I overgangsperioden fra nytt bystyre er konstituert høsten 2019 og fram til 31.12.2019, fungerer både eksisterende kommunestyrer og nytt bystyre.

Hva med de eksisterende kommunestyrene? Gjelder gammel eller ny kommunelov for disse i overgangsperioden?