Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Det er leders ansvar å sørge for at det blir holdt møter

Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte, eller kan de vurdere at det ikke er nødvendig med møte?

SPØRSMÅL: Det synes å være en forutsetning at styret i kommunale foretak skal behandle saker i møte, i samsvar med de reglene som gjelder for kommunale foretak i kommuneloven kapittel 11. 

§ 11–2 om plikt til å behandle saker i møte, gjelder imidlertid ikke for kommunale foretak. I § 9–9 står det at man skal ha møte når det er nødvendig.