Rutiner er viktig ved sykefravær, ifølge Stamina Helse. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykefraværsrutiner i praksis

En sykefraværsrutine bør inneholde informasjon både om forebyggende perspektiver og konkrete praktiske oppgaver når sykefraværet har oppstått, ifølge Stamina Helse. Her er sjekklisten!

Arbeidstakers ansvar for å forebygge sykefravær

  • Melde fra til og samarbeide med leder om forebyggende tiltak dersom de opplever noe som virker negativt inn på arbeidsevnen.
  • Gå i dialog med leder om tilretteleggingsbehov og -muligheter før man kontakter lege dersom det er fare for sykefravær grunnet nedsatt arbeidsevne.
  • Sørge for å ta best mulige valg i 24-timersperspektivet gjennom å prioritere god døgnrytme og bidra til å redusere fare for arbeidsulykker.