Arkiv og dokumentasjonsforvaltning prioriteres ikke i tilstrekkelig grad og forbedringen av dokumentasjonsforvaltningen går for sakte i offentlig sektor, mener riksarkivar Inga Bolstad.

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning prioriteres ikke i tilstrekkelig grad og forbedringen av dokumentasjonsforvaltningen går for sakte i offentlig sektor, mener riksarkivar Inga Bolstad.

Foto: Terje Lien

Riksarkivar mener Kommune-Norge kan spare milliarder

Offentlig sektor kunne spart inn 4–5 milliarder kroner på bedre arkivsystemer, mener Arkivverket.

Arkiv oppleves som en tidstyv i offentlig forvaltning, det koster mer enn nødvendig, arkivsystemene er kompliserte og lite brukervennlige, og mange fagsystemer har betydelige mangler. I tillegg er den digitale kompetansen for dårlig. Det er Arkivverkets dom over dagens tilstand i norske kommuner.

– Det er ikke godt nok i Kommune-Norge som helhet. Ledelsen i kommunen må forstå viktigheten av å ta vare på data. Til syvende og sist handler det om tillit til kommunen og til demokratiet, sier riksarkivar Inga Bolstad til Kommunal Rapport.