Ordfører Kåre Helland (Sp) i Sør-Aurdal må grave dypt i lommene hvis han skal unngå rettssak mot sin tidligere rådmann Håkon Rydland. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Må bla opp for å unngå rettssak

I dag møtes ordfører og tidligere rådmann i Sør-Aurdal til tvungen rettsmekling. Spørsmålet er hvor mye kommunen er villig til å betale for å unngå rettssak.

Ordfører Kåre Helland (Sp) hadde ikke ei krone å tilby, da Håkon Rydland 23. mars forsøkte å forhandle seg fram til en sluttpakke. I morgen må han trolig bla opp mer enn en ordinær sluttpakke hvis han skal slippe en ukes rettssak mot sin tidligere rådmann.

Rydland ble oppsagt av et enstemmig kommunestyre 9. mars og har saksøkt kommunen med krav om erstatning for det han mener er usaklig oppsigelse. Saken er berammet i Valdres tingrett 18. – 24. september.