Kommunene har omfattende forpliktelser når det gjelder å forebygge vold og overgrep og å hjelpe og støtte voldutsatte og andre involverte, heter det i rapporten fra NKVTS. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kommuner mangler planer mot vold i nære relasjoner

Bare 40 prosent av kommunene har slike planer.

En kartlegging av landets 422 kommuner gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), viser at 40 prosent av kommunene har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Cirka halvparten av disse er interkommunale handlingsplaner.

Dette er noe lavere tall enn det kommunene selv har rapportert i andre undersøkelser.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.