– Demografien er slik at vi har et konstant press på helse- og omsorgstjenester, sier kommunedirektør Hildegunn Thode Dalsnes i Ibestad kommune.

– Demografien er slik at vi har et konstant press på helse- og omsorgstjenester, sier kommunedirektør Hildegunn Thode Dalsnes i Ibestad kommune.

Foto: Ibestad kommune

Kommunedirektører er bekymret for rekruttering og forgubbing

Rekruttering og demografiske endringer er de største utfordringene i Kommune-Norge de neste fem årene, ifølge kommunedirektørene.

Åtte av ti toppledere mener at demografiske endringer er blant de største utfordringene Kommune-Norge står overfor. Like mange peker på rekruttering, viser tall fra Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse.

I Ibestad er 31 prosent av innbyggerne over 67 år og 10 prosent over 80 år. Det er høyest i landet.