Styreleder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund (NHF) mener faren for inhabilitet i hytteutbyggingssaker er større i små kommuner.

Styreleder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund (NHF) mener faren for inhabilitet i hytteutbyggingssaker er større i små kommuner.

Foto: NHF/Erik Helli

Hytteforbundet: – Den største butikkeieren sitter «alltid» i kommunestyret

Norges Hytteforbund (NHF) mener folkevalgte med økonomiske interesser må bli flinkere til å melde seg inhabile i utbyggingssaker.

– Verst er det i små kommuner, men det er inhabilitet over hele fjøla, sier styreleder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund (NHF).

Han baserer uttalelsen på medlemshenvendelsene om mulig brudd på habilitetsregelverket som NHF jevnlig mottar. Interesseorganisasjonen representerer cirka 35.000 medlemmer, både enkeltmedlemmer og velforeninger, og jobber blant annet for å ivareta naturressurser og holde kulturlandskapet i hevd.