Habilitet handler om tillit, ifølge fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken.

Habilitet handler om tillit, ifølge fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Er du folkevalgt og mulig inhabil i arealsaker? Dette er rådene

Bruk styrevervregisteret og hold deg unna utbyggere, er blant rådene fra KS.

– Den enkelte folkevalgte har selv en plikt til å vurdere sin egen habilitet. Dersom man er i tvil, eller tenker at man kan være inhabil, anbefaler KS at vedkommende tidlig tar kontakt med ordfører eller andre i henhold til kommunens rutiner, slik at det blir anledning til å gjøre en juridisk vurdering på forhånd, sier fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken.

Skulle det være tvil om habilitetsvurderingen, har Sandbakken følgende råd: