Heidi Vildskog har redusert, men ikke frafalt sitt krav mot Spydeberg kommune. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Eksrådmann går til retten med etterlønnskrav

Tidligere Spydeberg-rådmann Heidi Vildskog går til retten med sitt krav om etterlønn, etter at rettsmekling ikke førte fram.

Heidi Vildskog sa selv opp som rådmann og sluttet i kommunen i juli i fjor for å begynne i et toårig engasjement som direktør i Tollregion Øst-Norge. Da hun sluttet, fremmet hun krav om 18 måneders etterlønn, samt 95.000 kroner i studiestøtte, som hun mener hun har krav på i henhold til arbeidsavtalen fordi kommunen går inn i en sammenslåing.

Spydeberg skal slå seg sammen med fire nabokommuner i 2020, men avviste likevel Vildskogs krav, også de under henvisning til arbeidsavtalen. Her heter det at etterlønn forutsetter at hun sto i stillingen fram til rådmannen i den nye kommunen var «identifisert».

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.