Et enstemmig kommunestyre i Moskenes har politianmeldt en lekkasje til mediene om hva som har blitt vedtatt og diskutert bak lukkede dører.

Et enstemmig kommunestyre i Moskenes har politianmeldt en lekkasje til mediene om hva som har blitt vedtatt og diskutert bak lukkede dører.

Foto: Tone Holmquist

Derfor politianmelder Moskenes medielekkasjer fra lukkede møter

Folkevalgte i Moskenes frykter angivelig å bli gjort ansvarlig for vedtak gjort på tvers av folkeviljen. Det er en av grunnene til at kommunestyret politianmelder medielekkasjer.

«Allerede har folkevalgte hevdet vegring for å dele meninger i lukkede møter begrunnet i frykt for å bli gjort ansvarlig og konfrontert med vedtak på tvers av folkeviljen», står det i interpellasjonen til SV-representant Svein-Georg Gabrielsen i Moskenes kommune.

«Har til hensikt å sabotere»