Avdelingsdirektør Grethe Hovde Parr hos Statsforvalteren i Oslo og Viken ber kommunedirektørene om å bedre informasjon og praksis som gjelder skolenes meldeplikt til barnevernet.

Avdelingsdirektør Grethe Hovde Parr hos Statsforvalteren i Oslo og Viken ber kommunedirektørene om å bedre informasjon og praksis som gjelder skolenes meldeplikt til barnevernet.

Arkivfoto: Berit Roald / NTB

Ber kommunedirektørene følge opp meldeplikten til barnevernet

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber kommunedirektørene få slutt på at skoler rutinemessig sender meldinger til barnevernet ved fravær fra skolen.

I et brev til alle kommunene i fylket ber Statsforvalteren kommunedirektørene, som ansvarlige for internkontrollen, om å følge opp.

– Vi får mange henvendelser fra foreldre om at det blir sendt rutinemessige meldinger til barnevernet på grunn av høyt fravær, sier Grethe Hovde Parr om bakgrunnen for brevet.