Over halvparten av de spurte i en ny jobbhelseundersøkelse ønsker en åpen dialog med arbeidsgiver i en sykefraværssituasjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Arbeidstakere etterlyser personlig kontakt ved sykefravær

Sykefraværsoppfølgingen glipper fra start, viser ny jobbundersøkelse.

– Uten personlig kontakt mister arbeidsgiver muligheten til å komme tett på og få klarhet i om medarbeideren kan utføre deler av sine arbeidsoppgaver, sier spesialrådgiver innen HMS-arbeid i Stamina Helse, Ingrid Nødtvedt.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Stamina Helse blant 2.500 arbeidstakere, viser at mange virksomheter glipper fra start i sykefraværsoppfølgingen. Blant annet viser undersøkelsen at det legges dårlig til rette for dialog mellom leder og medarbeider, til tross for at arbeidstakere flest ønsker dialog.