Nore og Uvdal er ein av dei ni kommunane der innbyggarane dei næraste tre åra kan få utført statlege tenester på servicekontoret.

Nore og Uvdal er ein av dei ni kommunane der innbyggarane dei næraste tre åra kan få utført statlege tenester på servicekontoret.

Foto: Elin Svendsen

Staten rykker inn på servicekontora

På nye nærtenestesenter i ni kommunar skal innbyggjarane få utført statlege tenester av statlege tilsette på kommunale servicekontor.

Felles for kommunane Lebesby, Tokke, Nore og Uvdal, Ulstein, Meløy, Øygarden, Værøy (inkludert Røst, Flakstad og Moskenes), Gamvik og Vanylven er at dei er distriktskommunar der innbyggjarane har ein god bit reiseveg til statlege tenester som dei må møte fysisk til.

No vil kommunane også få ein ny ting felles: Dei er vald ut til å vere pilotar for dei nye nærtenestesentera som regjeringa har ønskt seg.