NIBR-forsker Gro Sandkjær Hanssen (t.v.) og markedssjef i Stor-Oslo Eiendom Marit Elisabeth Jensen er opptatt av sosialt entreprenørskap og arenabygging i stedsutviklingen.

NIBR-forsker Gro Sandkjær Hanssen (t.v.) og markedssjef i Stor-Oslo Eiendom Marit Elisabeth Jensen er opptatt av sosialt entreprenørskap og arenabygging i stedsutviklingen.

Foto: Tone Holmquist

Nye partnerskap vokser fram i ferske boligområder

Å skape møteplasser er viktig når byer vokser, og en ny type avtaler mellom private og kommuner kan sikre møteplasser i nye boligområder.

ARENDAL

Hvordan kan man sikre at nye nabolag får sosiale møteplasser, og lokaler til startups og kunstnere? Forsker Gro Sandkjær Hanssen ved NIBR mener en helt ny type partnerskapsavtale er i ferd med å vokse fram; en type avtale som sikrer at utbyggerne ikke bygger ut hver eneste kvadratmeter til leiligheter eller dyre lokaler.