Kommunal Rapport besøkte Gjesdal i 2018 da kommunen jobbet med å bli en såkalt smart-by. Ordføreren mener Gjesdals suksessoppskrift er kombinasjonen av friområder for familier og nærhet til det urbane.

Kommunal Rapport besøkte Gjesdal i 2018 da kommunen jobbet med å bli en såkalt smart-by. Ordføreren mener Gjesdals suksessoppskrift er kombinasjonen av friområder for familier og nærhet til det urbane. 

Akrivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Dette er kommunen med flest unge

Gjesdal er populær blant barnefamiliene, og kommunen topper statistikken over andel barn og unge.

– Vi har satset enormt på nye, store og flotte barnehager. Vi har ikke bygd så mange nye skoler, men har en effektiv skolestruktur og gode resultater. På mange områder bruker vi mindre penger enn gjennomsnittskommunen, men ett område hvor vi bruker mer, er på idrett og satsing på barn og unge. Vi har et sentralidrettsanlegg som har fasiliteter som folk måper over når de kommer hit. Vi er kanskje ikke så superattraktive for de nyutdannede i begynnelsen av 20-årene som ønsker seg det urbane kaffe-latte-livet, men vi er veldig populære når disse etablerer seg og får barn, sier ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) i Gjesdal.

Ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) forteller at kommunen har satset mye på skole og barnehage.

Ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) forteller at kommunen har satset mye på skole og barnehage. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke