Husbanken har vore med å bidra til at i det Åkle i Iveland har reist seg eit landsbytun med 26 universelt utforma leilegheiter. No får 25 nye distriktskommunar moglegheiter til å utvikle nye bustadkonsept ved hjelp av tilskot frå Husbanken.

Husbanken har vore med å bidra til at i det Åkle i Iveland har reist seg eit landsbytun med 26 universelt utforma leilegheiter. No får 25 nye distriktskommunar moglegheiter til å utvikle nye bustadkonsept ved hjelp av tilskot frå Husbanken.

Foto: Britt Glosvik

Desse får millionar til å utvikle nye bustadkonsept

25 kommunar får til saman 21 millionar for å tiltrekke seg nye innbyggjarar gjennom nye bustadkonsept og samarbeidsformer. Fleire kommunar vil utvikle bustadar i gamle, kommunale bygg.

25 kommunar får i år tilskot til å prøve ut nye bustadkonsept og samarbeidsformer for å auke tilgangen på bustadar i distrikta. Det er Husbanken som står bak tilskota, som er på til saman 21 millionar kroner. 

Husbanken og Distriktssenteret har saman valt ut prosjekta.