Birgit Oline Kjerstad og SV vil ha større beløp til natur og klimasatsing, samt en bedre fordelingsprofil, når forhandlingene om statsbudsjettet starter.

Birgit Oline Kjerstad og SV vil ha større beløp til natur og klimasatsing, samt en bedre fordelingsprofil, når forhandlingene om statsbudsjettet starter.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

SV varsler knallharde forhandlinger om klima og fordeling

Birgit Oline Kjerstad (SV) ønsker større satsing på klima, fordeling og natur når SV og regjeringspartiene skal forhandle om statsbudsjettet.

– Nå skal vi dykke ned i detaljene og forberede oss på knallharde forhandlinger for bedre fordeling, klima og natur, sier SVs kommunalpolitiske talsperson i kommunalkomiteen, Birgit Oline Kjerstad til Kommunal Rapport. 

Fredag kom regjeringens statsbudsjett for 2024, der rammen for kommunenes frie inntekter var noe høyere enn varslet i kommuneproposisjonen i vår. Regjeringen skal snart i forhandlinger med SV om budsjettet, og Kjerstad er fornøyd med at de frie inntektene er høyere enn forespeilet. 

Store utfordringer

Da Kommunal Rapport snakket med henne etter at kommuneproposisjonen ble lagt fram i mai, pekte hun på det hun kalte en urovekkende utvikling hvor stadig flere kommuner sliter med økonomien. 

At kommunene nå fikk mer betyr mye i dyrtida, sier hun. 

–  Det er lagt opp til en realvekst på 1,3 prosentpoeng, i kroner 5,1 milliarder til kommunene og 1,3 milliarder til fylkene. Det betyr litt mer å rutte med dersom prognosene for prisvekst holder. Men vi vet at utfordringene er store med klimatilpasning, etterslep på investeringer i vann og avløp, demografiutvikling og flere familier som sliter med å få endene til å møtes, sier Kjerstad.

Rammene til Husbanken har øket med tre milliarder slik at kommunene kan ta en større rolle i boligpolitikken. Det mener SV er veldig viktig for å hjelpe flere med finansiering av boligkjøp, bostøtte og bygging og vedlikehold av kommunale utleieboliger.

Arealforvaltning

SV-representanten er imidlertid ikke fornøyd med alt. 

– Jeg er svært skuffet over svært svak politikk for arealforvaltning og vern av natur, og det er helt uforståelig at ikke arbeidet med Marine Grunnkart i kystsonen blir videreført. Det er en skam at ikke staten tar en større rolle med å skaffe kommunene et skikkelig kunnskapsgrunnlag for de kommunale sjøområdene slik Stortinget har bestilt, sier Kjerstad.