Leder Mette Nord i Fagforbundet frykter at den svake kommuneøkonomien vil gå ut over velferdstjenestene til innbyggerne.

Leder Mette Nord i Fagforbundet frykter at den svake kommuneøkonomien vil gå ut over velferdstjenestene til innbyggerne.

Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet

Krever mer penger til kommunesektoren i 2021

Fagforbundet frykter at den svake kommuneøkonomien vil gå utover velferdstjenestene til innbyggerne og smitteverntiltakene i kommunene. 

Forbundets landsstyre uttrykker i en uttalelse stor bekymring over det som observeres ute i kommunene:

«Fagforbundets medlemmer har gjennom koronakrisa lagt ned en stor innsats i å redusere smittespredning og holde samfunnet i gang. De merker at dårlig kommuneøkonomi gjør det vanskelig å gi innbyggerne gode velferdstjenester.»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.