Barne- og inkluderingsminister Solveig Horne skriver i en e-post til NTB at hun mener hun gir et godt budsjett for barnevernet neste år. Arkivfoto: Terje Lien

Barneombudet og barnevernsansatte mener Horne svikter de mest sårbare barna

Barneombudet, Unio og Fellesorganisasjonen mener regjeringen svikter dagens barnevernsbarn og ikke gjør nok for å ruste etaten for den store tilstrømmingen av flyktning- og asylbarn som kommer til Norge.

– Jeg blir sterkt bekymret når jeg ser hvor lite penger som faktisk er satt av til å styrke det barnevernet neste år, sier barneombud Anne Lindboe til NTB.

Hun peker på at den store flyktning- og asyltilstrømningen til Norge gjør at barnevernet vil få omfattende utfordringer i tiden framover.

– Mange av disse barna vil ha store omsorgsbehov. Dessuten vet vi at det er en økning av barn som allerede er i Norge som har store hjelpebehov, sier hun.

Krever løft

I forslag til neste års budsjett har barneminister Solveig Horne (Frp) satt av 87 millioner kroner til det statlige barnevernet, 2 millioner kroner for å styrke arbeidet med psykisk hjelp til barn i barnevernet, 30 millioner til hjelpetiltak i hjemmet for å forebygge omsorgsovertaking, samt 2,4 millioner kroner til videreutdanning.

Det er altfor lite, mener både Barneombudet, Unio og Fellesorganisasjonen (FO). FO organiserer brorparten av de ansatte i Barnevernet.

– Vi har sagt at vi trenger 250 nye millioner til barnevernet bare på neste års budsjett for å møte dagens utfordringer. Men den beregningen ble gjort før flyktningkrisen, nå har vi fått en helt ny situasjon, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik til NTB.

– Regjeringen har puttet småpenger inn i barnevernssektoren. Både barna og de ansatte hadde trengt et løft både når det gjelder kvalitet og kvantitet. I stedet blir en hardt pressa sektor fortsatt sulteforet, sier Unio-leder Anders Folkestad.

– Manglende gjennomslag

Kvisvik mener regjeringen verken svarer på utfordringen i dagens barnevern eller utfordringene som kommer i kjølvannet av flyktningkrisen.

– Vi stiller spørsmål om Horne har tilstrekkelig gjennomslagskraft i regjeringen. Bevilgningene er bare småpenger i forhold til det økende behovet, sier Kvisvik.

Nå appellerer hun til regjeringens støtteparti KrF om å følge opp saken i budsjettforhandlingene.

FO krever at det innføres en bemanningsnorm i barnevernet og et øvre tak for hvor mange barn en enkelt saksbehandler kan ha ansvar for.

– Det er helt nødvendig for å kunne gi barn i en sårbar situasjon den hjelpen de både har behov for og rett til, sier Kvisvik

– Bra budsjett

Barne- og inkluderingsminister Solveig Horne skriver i en e-post til NTB at hun mener hun gir et godt budsjett for barnevernet neste år.

– Styrkingen av barnevernet de siste to årene blir videreført i neste års budsjett. Vår ambisjon er at flere barn og flere familier får hjelp til rett tid, skriver hun.

Hun mener 30 millioner kroner til lov om pålegg i hjemmet fra barnevernet vil være et viktig bidrag til det.

– Det skal bedre situasjonen for barna og forebygge inngripende tiltak som omsorgsovertakelse, skriver hun.

Når det gjelder flyktningbarna skriver Horne at regjeringen vil komme med en tilleggsproposisjon senere i høst, fordi flyktningtilstrømmingen er mye større enn det som lå til grunn når budsjettet ble lagt i august.

– Hva som kommer der kan vi ikke si noe om nå, men alle enslige mindreårige flyktninger som er under barnevernets omsorg skal få et godt tilbud, skriver hun.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.