– Dette skjer ikke fordi ungdom er late, men fordi de mangler kvalifikasjoner for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Seks av hundre unge går på sosialen

I fjor gikk 6 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år på sosialen for å få hjelp, viser en rapport fra Nav.

Navs rapport konkluderer med at denne aldersgruppen er svært sårbar for endringer på arbeidsmarkedet, skriver Dagsavisen.

Rapporten viser at unge mellom 18 og 24 år har stått for 40 prosent av veksten i antall sosialhjelpsmottakere etter at finanskrisen slo inn fra slutten av 2008 og fram til 2009. I fjor mottok 6 prosent i denne aldersgruppen sosialhjelp.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.