Gjemnes kommune på Nordmøre bosatte 97 flyktninger i fjor. Det synes på statistikken over økonomisk sosialhjelp. Her ved rådhuset.

Gjemnes kommune på Nordmøre bosatte 97 flyktninger i fjor. Det synes på statistikken over økonomisk sosialhjelp. Her ved rådhuset.

Foto: Jan-Tore Egge (CC BY-SA 4.0)

Her er antall sosialhjelpstilfeller doblet på ett år

Fra 2022 til 2023 ble det mer enn dobbelt så mange sosialhjelpstilfeller i Gjemnes kommune. Det skyldes ukrainske flyktninger.

I 2022 var det 57 sosialhjelpstilfeller i Gjemnes kommune. Året etter hadde antallet økt til 121, viser de endelige Kostra-tallene for 2023. Økningen er blant landets største, målt i forhold til folketall. 

– Vi har tatt imot mange flyktninger fra Ukraina, i forhold til folketallet. Det er den hele og eneste årsaken til økningen, sier Leif Ståle Engdahl, leder av Nav Gjemnes.