Sosialistisk Venstrepartis Karin Andersen er glad for utviklingen
.

Sosialistisk Venstrepartis Karin Andersen er glad for utviklingen
.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Færre kommuner avkortet sosialhjelp ved barnetrygd

Færre kommuner enn før har valgt å avkorte sosialhjelp for familier som får barnetrygd. SVs Karin Andersen gleder seg over utviklingen.

Ifølge tall som Vårt Land har hentet inn, inkluderte 67 prosent av kommunene barnetrygden ved utredning av sosialhjelp i 2020. Tre år tidligere var det tallet oppe i 85 prosent.

Det er opp til kommune selv å avgjøre om de vil regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp – og gjør kommunene det, blir støtten i praksis lavere.

Sosialistisk Venstrepartis Karin Andersen er glad for utviklingen, men ikke overrasket. Hun mener det trengs en nasjonal lovendring som gjør det klart at barnetrygd ikke skal tas med ved utregning av sosialhjelp.

– Dette har SV tatt opp i mange kommunestyrer, sier Andersen til Vårt Land.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.