Byvekstavtalene i Bergen og andre store byområder mangler demokratisk legitimitet, mener forskere som har fulgt posessene. Foto: Eivind Senneset

Mener prinsippet om åpenhet brytes i bompengesakene

Byvekstavtalene har et demokratisk underskudd som kan forklare mye av bompengemotstanden, mener forskere som har havnet midt i en politisk storm.

Bompengestriden som preger valgkampen ble diskutert på ulike arenaer på Arendalsuka tirsdag. Den politiske debatten fikk størst oppmerksomhet, men en gruppe forskere kan bidra til å forstå striden. 

Forskere fra CICERO senter for klimaforsking, Transportøkonomisk institutt (TØI) og By- og regionforskingsinstituttet NIBR ved OsloMet har de siste tre årene fulgt forhandlingene om byvekstavtalene.