Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) mottar trafikksikkerhetspris fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) mottar trafikksikkerhetspris fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Foto: SD/Frøydis Tornøe.

Kåret til Årets trafikksikkerhetskommune 2022

Vant prisen foran ti andre kandidater.

– Jeg er glad for å kunne kåre Sandnes kommune som Årets trafikksikkerhetskommune, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Han skryter av kommunens engasjement.

– For å bedre trafikksikkerheten i hele landet, er vi helt avhengig av lokalt engasjement. Sandnes kommune har over flere år vist et slikt engasjement, og det har gitt resultater, sier Nygård.

Det er 11. året på rad at Samferdselsdepartementet deler ut trafikksikkerhetsprisen. Prisen er på 1 million kroner.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene er viktige trafikksikkerhetsaktører, og ved å berømme kommuner som utmerker seg positivt i dette arbeidet, ønsker vi å inspirere andre kommuner til en økt innsats, sier Nygård.

Får skryt for hjertesoner

I begrunnelsen trekker juryen blant annet fram Sandnes' arbeid med trafikksikker skolevei. Samtlige 21 skoler i kommunen har fått etablert såkalte hjertesoner. Hjertesonene rundt skolene skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle.

– Dette er viktige tiltak for økt trafikksikkerhet for barn og unge på og rundt skolene. Samtidig er dette avgjørende for å øke andelen som går eller sykler til skolen. I tillegg arbeider kommunen med å stimulere til trafikksikkerhetsopplæring i barnehager, skriver juryen i begrunnelsen.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) mottok prisen på vegne av kommunen.

– Vi har jobbet systematisk med trafikksikkerhet lenge, og har intensivert arbeidet de fire-fem siste årene. Det er derfor svært gledelig at vi får denne anerkjennelsen, sier Wirak.

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Vegtilsynet, Statens havarikommisjon, fylkeskommunene og Trygg Trafikk.

Tidligere vinnere:

2012: Nøtterøy kommune

2013: Austrheim og Lindås kommuner

2014: Bodø kommune

2015: Alta kommune

2016: Ski kommune

2017: Kvinesdal kommune

2018: Fredrikstad kommune

2019: Nord-Aurdal kommune prisen

2020: Rollag kommune

2021: Bømlo kommune